O Nás

Otevřeno

Jsme nestátní ambulanční zdravotnické zařízení registrované KÚ Královéhradeckého Kraje, které pracuje v oboru fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace od roku 1996. Naše péče zasahuje do více medicínských oborů – ortopedie, pediatrie, neurologie, traumatologie, chirurgie, reumatologie, gynekologie a dalších.

Každý náš pacient nejdříve prochází vyšetřením u odborného lékaře. Na základě tohoto vyšetření lékař napíše návrh rehabilitační péče. V našem zařízení pracují fyzioterapeuti vyškoleni v mnoha speciálních metodách, např. Vojtova, Bobath, Kabat, Čápová, Klapp, Mojžíšová, DNS a další.

Významnou částí péče v našem zařízení je péče o děti.

Nabídka preventivní péče:
Cílem poskytování preventivní rehabilitační péče je předcházení různých patologických projevů pohybového aparátu. Patří sem poradenská činnost, cvičení v malých skupinách pacientů s různým zaměřením pod vedením fyzioterapeuta aj.


OR u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19213 ze dne 10.4.1995